Razvojna agencija Vojvodine  osnovana je pod okriljem Pokrajinske vlade, sa ciljem da pruža podršku sprovođenju razvojne, poljoprivredne i politike ruralnog razvoja Vojvodine.
Naš posao je da podstičemo priliv stranih i domaćih investicija i pružamo profesionalne usluge kompanijama koje investiraju u Vojvodinu, da analiziramo privredne potencijale i postojeće resurse, da kreiramo predlog mera za podršku razvoja privrede, poljoprivrede, energetike, turizma i ruralnog razvoja – sa posebnim akcentom na inovacije i tehnološki razvoj, kažu u Razvojnoj agenciji Vojvodine.
„Razvojna agencija Vojvodine imala je važnu ulogu u promociji potencijala AP Vojvodine u zemlji i inostranstvu  i neki od investitora u narednim mesecima doći će u AP Vojvodinu zahvaljujući njenom angažmanu“, izjavio je predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović, uručujući ugovore poljoprivrednim zadrugama o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu opreme i sistema za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i opreme za prerađivačke kapacitete.
Ukupna vrednost 14 ugovora je 150 miliona dinara, u čemu su učestvovali zadrugari sa svojim sredstvima, a  Agencija  sa 50 miliona dinara.
„Ovo je nova podsticajna mera Razvojne agencije Vojvodine, koja će omogućiti nabavku najsavremenije opreme poljoprivrednim zadrugama i koju ćemo nastaviti da realizujemo i u narednim godinama. Od formiranja 2016. godine do danas, Agencija je opravdala svoju ulogu podsticajima za novo zapošljavanje i za nabavku mašina i opreme, pre svega u malim i srednjim kompanijama, ali je poboljšala i poslovni ambijent i omogućila zapošljavanje, posebno u manjim sredinama, vodeći se načelima transparentnosti i jasnih kriterijuma prilikom dodele sredstava“, izjavio je Mirović.
„Cilj Razvojne agencije Vojvodine je da zajedno sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu pruži podršku domaćoj privredi, preduzetnicima i domaćim zadrugama, a dodela 14 ugovora je samo jedna od aktivnosti realizacije tog cilja.