Развојна агенција Војводине  основана је под окриљем Покрајинске владе, са циљем да пружа подршку спровођењу развојне, пољопривредне и политике руралног развоја Војводине.
Наш посао је да подстичемо прилив страних и домаћих инвестиција и пружамо професионалне услуге компанијама које инвестирају у Војводину, да анализирамо привредне потенцијале и постојеће ресурсе, да креирамо предлог мера за подршку развоја привреде, пољопривреде, енергетике, туризма и руралног развоја – са посебним акцентом на иновације и технолошки развој, кажу у Развојној агенцији Војводине.
“Развојна агенција Војводине имала је важну улогу у промоцији потенцијала АП Војводине у земљи и иностранству  и неки од инвеститора у наредним месецима доћи ће у АП Војводину захваљујући њеном ангажману”, изјавио је председник Покрајинске владе Игор Мировић, уручујући уговоре пољопривредним задругама о додели бесповратних средстава за куповину опреме и система за унапређење пољопривредне производње и опреме за прерађивачке капацитете.
Укупна вредност 14 уговора је 150 милиона динара, у чему су учествовали задругари са својим средствима, а  Агенција  са 50 милиона динара.
„Ово је нова подстицајна мера Развојне агенције Војводине, која ће омогућити набавку најсавременије опреме пољопривредним задругама и коју ћемо наставити да реализујемо и у наредним годинама. Од формирања 2016. године до данас, Агенција је оправдала своју улогу подстицајима за ново запошљавање и за набавку машина и опреме, пре свега у малим и средњим компанијама, али је побољшала и пословни амбијент и омогућила запошљавање, посебно у мањим срединама, водећи се начелима транспарентности и јасних критеријума приликом доделе средстава“, изјавио је Мировић.
„Циљ Развојне агенције Војводине је да заједно са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу пружи подршку домаћој привреди, предузетницима и домаћим задругама, а додела 14 уговора је само једна од активности реализације тог циља.