Portal RTV BAP

Izdavač: Radio i televizija Bačka Palanka DOO Bačka Palanka

Direktor i glavni urednik: Dragana Došen

mail: [email protected]

Adresa: Žarka Zrenjanina 74/4
21400 Bačka Palanka

Tel: 0213800091

Portal RTV BAP je upisan u Registar medija kod APR pod brojem: IN 000795

PRAVNI STATUS: DOO

MATIČNI BROJ: 08779384

PIB: 102673926