Неадекватно управљање отпадом представља један од највећих проблема са аспекта заштите животне средине и искључиво је резултат немарног односа друштва према отпаду. Врло често затичемо крупни отпад и грађевински шут тамо где не би требало да се одлажу, поред контејнера,  али и у њима, што представља велики проблем у нашем граду. Под отпадом се подразумева сваки материјал или предмет који настаје у току обављања производне, услужне или друге делатности, предмети искључени из употребе, као и отпадне материје које настају у потрошњи и које са аспекта произвођача, односно потрошача нису за даље коришћење и морају се одбацити. ЈКП „Комуналпројект“ у периоду од 16.новембра до 16. децембра, спровешће акцију прикупљања и одношења кабастог отпада. Акција ће се спровести у градским месним заједницама и у Месној заједници Челарево. На издвојеним пунктовима биће постављени контејнери величине 5м3 за сакупљање кабастог отпада из домаћинстава. Надзор над реализацијом овог плана спроводиће комунална инспекција.

Распоред одношења кабастог отпада на територији општине Бачка Паланка одвијаће се према следећем плану: У Месној заједници Стари град 16. новембра, спровешће се акција одношења крупног отпада код Багера, а у Месној заједници Центар код Католичког гробља, отпад ће се носити 23. новембра. У Месној заједници Братство отпад ће се носити код Кумановске улице 30. новембра, а код Цврцине баре 7. децембра, у Месној заједници Дунав.  Акција прикупљања и одношења кабастог отпада у Месној заједници Челарево почеће 14. децембра, на делу према обилазници после пиваре, иза гробља.

Акције одношења  отпада у свим месним заједницама трајаће три дана. Позивају се сви суграђани да искористе ову акцију како се кабасти отпад не би гомилао на јавним површинама.