Podaci kojima raspolaže Centar za socijalni rad Opštine Bačka Palanka govore da  poslednjih nekoliko godina na tri sklopljena braka ide jedan razvod. Razlozi su brojni, a najčešće se navode nepomirljive razlike, finansijski problemi, akoholizam, neverstvo, nasilje.

   Uloga Centra za socijalni rad u procesu razvoda je isključivo savetodavna, a Centar se u proces uključuje na zahtev suda. O ulozi Centra za socijalni rad u procesu razvoda braka govori pedagog Jasna Šobot Bonačić – voditelj slučaja u Centru za socijalni rad Opštine Bačka Palanka.

    „Sud po službenoj dužnosti dostavlja zahtev nadležnom odeljenju Centra za socijalni rad za sprovođenje postupka mirenja supružnika i procenu roditeljske podobnosti za poveravanje maloletne dece nakon razvoda braka. Postupak sprovodi stručni tim u sastavu: psiholog, pedagog, socijalni radnik i pravnik, kaže Šobot Bonačić. Za neku decu  razvod roditelja  ne predstavlja najveći stres, već promene koje on sa sobom donosi. To može biti razdvajanje od bliskih drugara, gubitak kontakta sa bliskom rodbinom, promena škole, preseljenje u drugi grad, ili državu… Zbog razvoda,  deca se sa jednim od roditelja često sele u manje domove, a zbog novonastalih okolnosti bivaju lišena mnogih svakodnevnih stvari i potrepština, pa tako razvodom roditelja osećaju i materijalne poteškoće,“ ističe pedagog Jasna Šobot Bonačić iz Centra za socijalni rad Opštine Bačka Palanka.

   Nakon prilagođavanja porodice na razvod,  dolazi do smanjivanja tenzija i poboljšanja roditeljskih kompetencija u najvećem broju slučajeva. Ukoliko nakon razvoda braka deca imaju kvalitetan odnos sa oba roditelja, njihov emocionalni i psihosocijalni razvoj ne mora biti ugrožen.

 

Ovaj tekst nastao je u okviru projekta koji sprovodi portal Radio i televizija Bačka Palanka “Izazovi porodice u 21. veku” (kako sačuvati porodicu, brak i porodične vrednosti), a koji je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu i ovom tekstu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

 

Údaje, ktoré má k dispozícii Centrum pre sociálnu prácu obce Bačka Palanka, ukazujú, že v posledných rokoch na tri sobaše je jeden rozvodu. Dôvody sú početné a najčastejšie uvádzajú nezmieriteľné rozdiely, finančné problémy, acholizmus, nevera, násilie. Úloha Centra pre sociálnu prácu v rozvodovom konaní je čisto poradná a centrum sa do procesu zapája na žiadosť súdu.

O úlohe Centra pre sociálnu prácu v rozvodovom procese sme hovorili s pedagógkou Jasnou Sobot Bonačić, – prípadovou manažérkou Centra pre sociálnu prácu v obci Bačka Palanka.Rodičovská oprávnenosť na starostlivosť o maloleté deti po rozvode. Procedúru vykonáva tím odborníkov pozostávajúci z: psychológa, pedagóga, sociálneho pracovníka a právnika, hovorí Šobot Bonačić.

U niektorých detí rodičovstvo nie je najväčší stres, ale zmeny, ktoré so sebou prináša. Môže to byť oddelenie od blízkych priateľov, strata kontaktu s blízkymi príbuznými, zmena školy, premiestnenie do iného mesta alebo štátu … Z dôvodu rozvodu sa deti často sťahujú do jedného z domovov svojich rodičov a kvôli novým okolnostiam sú zbavené mnohých každodenných vecí. a nevyhnutnosti, a tak pri rozvode rodičov majú aj materiálne ťažkosti.

Obdobie rozvodu je zvyčajne mimoriadne stresujúce pre deti aj rodičov, vyskytujú sa rôzne emócie a dokonca aj emocionálne problémy. Po prispôsobení sa rodine na rozvod sa však napätie zníži a vo väčšine prípadov sa zlepšia rodičovské kompetencie. Ak majú deti po rozvode kvalitný vzťah s oboma rodičmi, nemusí sa narušiť ich emocionálny a psychosociálny vývoj.

 

Text bol napísaný v rámci projektu realizovaného portálom Rozhlasu a televízie Báčka Palanka „Výzvy rodiny v 21. storočí“ (ako zachovať rodinu, manželstvo a rodinné hodnoty), ktorý je spolufinancovaný z rozpočtu Srbskej republiky – Ministerstvo kultúry a informovania. Názory vynesené v podporenom projekte a v napísanom texte nemusia obhajovať názory orgánov ktorý udelil prostriedky.