Подаци којима располаже Центар за социјални рад Општине Бачка Паланка говоре да  последњих неколико година на три склопљена брака иде један развод. Разлози су бројни, а најчешће се наводе непомирљиве разлике, финансијски проблеми, акохолизам, неверство, насиље.

   Улога Центра за социјални рад у процесу развода је искључиво саветодавна, а Центар се у процес укључује на захтев суда. О улози Центра за социјални рад у процесу развода брака говори педагог Јасна Шобот Боначић – водитељ случаја у Центру за социјални рад Општине Бачка Паланка.

    „Суд по службеној дужности доставља захтев надлежном одељењу Центра за социјални рад за спровођење поступка мирења супружника и процену родитељске подобности за поверавање малолетне деце након развода брака. Поступак спроводи стручни тим у саставу: психолог, педагог, социјални радник и правник, каже Шобот Боначић. За неку децу  развод родитеља  не представља највећи стрес, већ промене које он са собом доноси. То може бити раздвајање од блиских другара, губитак контакта са блиском родбином, промена школе, пресељење у други град, или државу… Због развода,  деца се са једним од родитеља често селе у мање домове, а због новонасталих околности бивају лишена многих свакодневних ствари и потрепштина, па тако разводом родитеља осећају и материјалне потешкоће,“ истиче педагог Јасна Шобот Боначић из Центра за социјални рад Општине Бачка Паланка.

   Након прилагођавања породице на развод,  долази до смањивања тензија и побољшања родитељских компетенција у највећем броју случајева. Уколико након развода брака деца имају квалитетан однос са оба родитеља, њихов емоционални и психосоцијални развој не мора бити угрожен.

 

Овај текст настао је у оквиру пројекта који спроводи портал Радио и телевизија Бачка Паланка “Изазови породице у 21. веку” (како сачувати породицу, брак и породичне вредности), а који је суфинансиран из буџета Републике Србије – Министарства културе и информисања. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту и овом тексту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

 

Údaje, ktoré má k dispozícii Centrum pre sociálnu prácu obce Bačka Palanka, ukazujú, že v posledných rokoch na tri sobaše je jeden rozvodu. Dôvody sú početné a najčastejšie uvádzajú nezmieriteľné rozdiely, finančné problémy, acholizmus, nevera, násilie. Úloha Centra pre sociálnu prácu v rozvodovom konaní je čisto poradná a centrum sa do procesu zapája na žiadosť súdu.

O úlohe Centra pre sociálnu prácu v rozvodovom procese sme hovorili s pedagógkou Jasnou Sobot Bonačić, – prípadovou manažérkou Centra pre sociálnu prácu v obci Bačka Palanka.Rodičovská oprávnenosť na starostlivosť o maloleté deti po rozvode. Procedúru vykonáva tím odborníkov pozostávajúci z: psychológa, pedagóga, sociálneho pracovníka a právnika, hovorí Šobot Bonačić.

U niektorých detí rodičovstvo nie je najväčší stres, ale zmeny, ktoré so sebou prináša. Môže to byť oddelenie od blízkych priateľov, strata kontaktu s blízkymi príbuznými, zmena školy, premiestnenie do iného mesta alebo štátu … Z dôvodu rozvodu sa deti často sťahujú do jedného z domovov svojich rodičov a kvôli novým okolnostiam sú zbavené mnohých každodenných vecí. a nevyhnutnosti, a tak pri rozvode rodičov majú aj materiálne ťažkosti.

Obdobie rozvodu je zvyčajne mimoriadne stresujúce pre deti aj rodičov, vyskytujú sa rôzne emócie a dokonca aj emocionálne problémy. Po prispôsobení sa rodine na rozvod sa však napätie zníži a vo väčšine prípadov sa zlepšia rodičovské kompetencie. Ak majú deti po rozvode kvalitný vzťah s oboma rodičmi, nemusí sa narušiť ich emocionálny a psychosociálny vývoj.

 

Text bol napísaný v rámci projektu realizovaného portálom Rozhlasu a televízie Báčka Palanka “Výzvy rodiny v 21. storočí” (ako zachovať rodinu, manželstvo a rodinné hodnoty), ktorý je spolufinancovaný z rozpočtu Srbskej republiky – Ministerstvo kultúry a informovania. Názory vynesené v podporenom projekte a v napísanom texte nemusia obhajovať názory orgánov ktorý udelil prostriedky.