Због планираних радова на електро мрежи у уторак 28. маја долазиће до искључења потрошача са мреже.

Бачка Паланка:

У времену од   9,00 до 10,00  струје неће имати потрошачи у следећим улицама:  Крајишких Бригада, Младена Стојановића од Сомборске до Његошеве, Његошева од Кумановске до Младена Стојановића, Јандрије Томића од Петра Кочића до Његошеве, Симе Шолаје, Пионирска.

У времену од 10,30 до 11,30 струје неће имати потрошачи у улицама: Друго Железничко насеље, Шафарикова од пруге до Браће Новаков, Браће Новаков од Жарка Зрењанина до кућног броја 41 и 52 и  стамбена зграда Кошеви

Обровац, Мајур и Телеп:

У времену од 12,00 до 12,30 струје неће имати потрошачи у следећим улицама: Младена Стојановића од Железничке до Гробљанске, Гробљанска од Младена Стојановића до Дунавске, Железничка од Младена Стојановића до Краља Петра Првог,  Краља Петра Првог од Хајдук Вељкове до Железничке, Хајдук Вељка од Младена Стојановића до Симе Шолаје, Симе Шолаје од Његошеве до Гробљанске, Раде Марјанца од Симе Шолаје до Дунавске,  Железничка од Краља Петра Првог  ка Дунавској,  Дунавска од Раде Марјанца до Железничке, Краља Петра Првог од Раде Марјанца до Железничке,  Дунавска од Железничке до Симе Шолаје, Крајишка, Косовска,  Железничка од Крајишке до Дунавске, Хајдук Вељкова од Дунавске до Симе Шолаје, Раде Марјанца од Вељка Влаховића до Симе Шолаје, Вељка Влаховића од почетка до Железничке, Милоша Обилића од почетка до Железничке, Младена Стојановића од Његошеве до Железничке, Железничка од Милоша Обилића до Младена Стојановића, Краља Петра Првог од Његошеве до Раде Марјанца, Његошева, Милоша Обилића од Хајдук Вељкове до Железничке, Младена Стојановића од Хајдук Вељка до Гробљанске, Вељка Влаховића од Гробљанске до Железничке, Железничка од Милоша Обилића до Спортске, Ђуре Јакшића , Пионирска,   Светозара Марковића од Милоша Обилића до краја, Хајдук Вељкова  од Милоша Обилића до Младена Стојановића  и Милоша Обилића  од Светозара Марковића до Хајдук Вељкове, Краља Петра Првог од Хајдук Вељкове до краја према Бачкој Паланци, Змај Јовина, Живојина Мишића од Краља Петра Првог до Симе Шолаје, Симе Шолаје од Хајдук Вељкове до Краља Петра Првог, Светозара Марковића од Змај Јовине до Милоша Обилића, Првомајска, Бранка Радичевића, Војвођанска, Живојина Мишића од Ђуре Јакшића до Краља Петра Првог

Војводе Радомира Путника

Цара Лазара парна и непарна страна, Бранка Радичевића.

Карађорђево:

У времену од 9,00 до 12,00 повремено (по потреби) струје неће имати потрошачи у улици Краља Петра Првог, апотека, школа, ресторан, улици Милоша Обилића, зграде у Вука Караџића, Михајла Пупина – зграде Ф и Г, Горњи Мајур и капела.

Гајдобра:

У времену  од 10,00 до 13,00 повремено (по потреби) струје неће имати потрошачи у улицама:  Железничка  од кућних бројева 53 и 46 до краја према прузи, Мире Попаре од кућних бројева 53 и 46 до Вардарске,  Вардарска,  Сутјеска од Вардарске до Железничке.