Из ЈП “Стандард” обавештавају грађане да ће 8. октобра почети прва фаза радова на партерном уређењу дела улице Краља Петра Првог од Шафарикове до улице Жарка Зрењанина. Радови обухватају реконструкцију саме раскрснице и изградњу семафорског уређаја у улици Жарка Зрењанина и Краља Петра Првог, као и реконструкцију саме коловозне конструкције са изградњом атмосферске канализације у зони паркинга са северне стране и то на потезу од Жарка Зрењанина до Шафарикове улице. У том периоду ће доћи до значајне промене режима саобраћаја.

За саобраћај ће бити затворена раскрсница улице Краља Петра Првог и Жарка Зрењанина и део улице Краља Петра Првог од улице Жарка Зрењанина до пута који води до Дома здравља “Др Младен Стојановић”. Затварање за саобраћај наведених делова централне зоне у Бачкој Паланци за собом повлачи измену регулисања саобраћаја и у околним улицама које гравитирају зони у којој се изводе радови,  тако да ће  део улице Жарка Зрењанина од улице Ђуре Јакшића до улице Краља Петра Првог и од улаза у Блок Партизан до улице Краља Петра Првог имати  статус “слепог пута“ тако да би се омогућио приступ зони поште, социјалног, као и станарима стамбених зграда. На делу улице Краља Петра Првог од улице Жарка Зрењанина до пута ка Дому здравља успоставља се тотална обустава саобраћаја, а деоница од пута ка Дому здравља до Шафарикове улице се преводи у статус “слепог пута”. У овој фази биће омогућен долазак и одлазак возила Хитне помоћи улицом Краља Петра од правца Шафарикове улице. Такође је постојећом саобраћајном сигнализацијом возилима Хитне помоћи дозвољено кретање у правцу Бачке улице. Снабдевање пијаце и околних малопродајних објеката у овој фази радова биће омогућено преко улице Краља Петра Првог од правца Шафарикове улице. Део улице Краља Петра Првог од улице Жарка Зрењанина до Трга братства јединства је под посебним  саобраћајним режимом, тако да остаје забрана саобраћаја свим возилима, осим за возила са посебном дозволом.