Писање бизнис плана подразумева пре свега детаљно истраживање и анализу околоности у којима ћете да послујете и ви сами најбоље можете да процените шта је за вас ризик, а шта исплативост, на шта сте спремни, а на шта нисте. За сваког будућег предузетника , најбоље је да научи сам како  да напише бизнис план, јер ви сами најбоље знате своје идеје, намере и могућности.

Елементи бизнис плана:

 • Опис ваше пословне идеје и проблема који она решава
 • Коме је намењен ваш производ или услуга
 • Који је ваш циљ пословања
 • Ко вам је конкуренција
 • Каква вам је маркетинг стратегија и како доћи до купаца
 • Каве су прилике на тржишту
 • Ко су и где су ваши добављачи
 • Како формирати цену производа

Када сакупите све те информације на једно место, имаћете план развоја. Моћи ћете да пратите како се ваше идеје реализују или ћете на време схватити да ваша бизнис идеја у старту није била тако добра и сјајна и да треба још много тога да размотрите пре него што улетите у авантуру преудзетништва .

Písanie podnikateľského plánu

Písanie podnikateľského plánu zahŕňa predovšetkým dôkladný prieskum a analýzu okolností, za ktorých podnikáte, a vy sami môžete najlepšie posúdiť, čo je pre vás ohrozené, čo je ziskové, na čo ste pripravení a na čo nie ste. Pre každého potenciálneho podnikateľa je najlepšie sa naučiť, ako napísať podnikateľský plán, pretože sami sami najlepšie poznáte svoje nápady, úmysly a príležitosti.

Prvky podnikateľského plánu:

 • Popis vášho podnikateľského nápadu a problémov, ktoré rieši
 • Pre koho je váš produkt alebo služba určená?
 • Aký je váš obchodný cieľ
 • Kto je tvoja konkurencia
 • Aká je vaša marketingová stratégia a ako osloviť zákazníkov
 • Káva je príležitosť na trhu
 • Kto a kde sú vaši dodávatelia
 • Ako oceniť produkt

Keď zhromaždíte všetky tieto informácie na jednom mieste, budete mať plán rozvoja. Budete mať možnosť sledovať, ako prichádzajú vaše nápady, alebo si včas uvedomíte, že váš nápad na založenie podniku nebol taký dobrý a skvelý a že pred začatím podnikania v podnikaní musíte veľa zvážiť.