Sinoć je u galeriji Kulturnog centra otvorena izložba skulptura iz prirode autora Branimira Đukanovića iz Loznice. Drvo je predmet autorovog sveviđenja, skrajnuto, odbačeno, zaboraveljeno i tuđim očima nevidljivo. Baš takve tvorevine, koje je svemoćna priroda iznedrila Đukanović  pronalazi u svom okruženju. Izlozeno je 27 dela koja su u stvari komadi drveta koje je on oplemenio i udahnuo im umetničku crtu. Autor je ove komade decenijama prikupljao širom Srbije i Crne Gore ali najveći broj potiče sa Obale Jadra i Drine. Autor je poštovalac prirode uzima samo ono što je neće povrediti koristeći njenom silom definisane forme.  Umetničkim radom im daje suštinu i pretvara nemušte komade u umetnička dela. Nesvakidašnja simbioza čoveka i kosmosa predstavlja  umetnikovu nameru da ljude pomiri s prirodom.