На седници Управног одбора Спортског савеза Србије одржаној дана 09.12.2019. године, донета је Одлука да се Спортски савез „Бачка Паланка 2017“ прими за редовног члана Спортског савеза Србије. Ова одлука је донета у складу са Законом о спорту и Статутом Спортског савеза Србије.

Спортски савез „Бачка Паланка 2017“, основан је 26.01.2017. године, а основало га је пет спортских организација: Карате клуб „Тиквара“, Кајак кану клуб „Таркетт“, Рукометни клуб „Лавови БП“, Фудбалски клуб „Крила Крајине“ и Рвачки клуб „Бачка“. За председника и законског заступника изабран је Лазар Радош, а за генералног секретара Аранђел Новаковић. Савез данас, након непуне три године постојања у свом чланству броји преко 50 спортских организација и представља надлежни територијални спортски савез преко кога се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Бачка Паланка. Седиште и канцеларија Савеза је у Спортској хали „Тиквара“ у Бачкој Паланци.

Спортски савез „Бачка Паланка 2017“ је у претходном периоду увек излазио у сусрет и пружао стручну помоћ својим члановима, од помоћи око уређења њихове унутрашње организације и деловања у законским оквирима, па све до припреме програма и правдања утрошених буџетских средстава. Савез је остварио и одличну сарадњу са Установом за спорт и рекреацију „Тиквара“, Домом здравља „Др Младен Стојановић“, као и са органима локалне самоуправе, а све у интересу што бољег функционисања спорта и спортских организација које егзистирају на територији бачкопаланачке општине.

Систем спорта у Бачкој Паланци већ неколико година функционише на завидном нивоу, о чему сведоче и резултати наших спортиста и спортских организација. То су потврдили и челници Спортског савеза Србије који су недавно били гости на заједничком састанку са председником Општине Бачка Паланка.

Пријем Спортског савеза „Бачка Паланка 2017“ у редовно чланство Спортског савеза Србије, само ће још више унапредити ову област.

Спортски савез “Бачка Паланка 2017”  позива да им се придруже и оне спортске организације које то још нису учиниле, како би заједничким снагама и идејама обезбедили још боље услове за развој спорта у општини Бачка Паланка.