Na sednici Upravnog odbora Sportskog saveza Srbije održanoj dana 09.12.2019. godine, doneta je Odluka da se Sportski savez „Bačka Palanka 2017“ primi za redovnog člana Sportskog saveza Srbije. Ova odluka je doneta u skladu sa Zakonom o sportu i Statutom Sportskog saveza Srbije.

Sportski savez „Bačka Palanka 2017“, osnovan je 26.01.2017. godine, a osnovalo ga je pet sportskih organizacija: Karate klub „Tikvara“, Kajak kanu klub „Tarkett“, Rukometni klub „Lavovi BP“, Fudbalski klub „Krila Krajine“ i Rvački klub „Bačka“. Za predsednika i zakonskog zastupnika izabran je Lazar Radoš, a za generalnog sekretara Aranđel Novaković. Savez danas, nakon nepune tri godine postojanja u svom članstvu broji preko 50 sportskih organizacija i predstavlja nadležni teritorijalni sportski savez preko koga se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Bačka Palanka. Sedište i kancelarija Saveza je u Sportskoj hali „Tikvara“ u Bačkoj Palanci.

Sportski savez „Bačka Palanka 2017“ je u prethodnom periodu uvek izlazio u susret i pružao stručnu pomoć svojim članovima, od pomoći oko uređenja njihove unutrašnje organizacije i delovanja u zakonskim okvirima, pa sve do pripreme programa i pravdanja utrošenih budžetskih sredstava. Savez je ostvario i odličnu saradnju sa Ustanovom za sport i rekreaciju „Tikvara“, Domom zdravlja „Dr Mladen Stojanović“, kao i sa organima lokalne samouprave, a sve u interesu što boljeg funkcionisanja sporta i sportskih organizacija koje egzistiraju na teritoriji bačkopalanačke opštine.

Sistem sporta u Bačkoj Palanci već nekoliko godina funkcioniše na zavidnom nivou, o čemu svedoče i rezultati naših sportista i sportskih organizacija. To su potvrdili i čelnici Sportskog saveza Srbije koji su nedavno bili gosti na zajedničkom sastanku sa predsednikom Opštine Bačka Palanka.

Prijem Sportskog saveza „Bačka Palanka 2017“ u redovno članstvo Sportskog saveza Srbije, samo će još više unaprediti ovu oblast.

Sportski savez „Bačka Palanka 2017“  poziva da im se pridruže i one sportske organizacije koje to još nisu učinile, kako bi zajedničkim snagama i idejama obezbedili još bolje uslove za razvoj sporta u opštini Bačka Palanka.