На 30. седници Скупштине општине Бачка Паланка, одржаној 30. јануара 2019. године, одборници су   разматрали и  доносили  Решења и Одлуке по 20. тачака дневног реда.

На основу Елабората, донета је  Одука о мрежи јавних предшколских установа и основних школа на територији општине Бачка Паланка. Мирослава Шолаја, руководилац Одељења за друштвене делатности, образложила је да се овом Одлуком утврђује број, структура и просторни распоред објеката јавних предшколских установа и васпитних група при основним школама у којима се обавља делатност предшколског васпитања и образовања.

Руководилац Одељења за привреду, Зоран Баћина образложио је Одлуку о привременом постављању мањих монтажних објеката и уређаја на јавним површинама. Разлог за доношење ове Одлуке је увођење у законске оквире области заузећа јавних површина, одређивање надлежности, евидентирање, закључивање уговора, као и редовна наплата комуналних такси.

Одборници Скупштине општине су, такође, усвојили  Решења о давању сагласности на  План, Програм рада и Финансијски план за 2019. годину за УСР „Тиквара“,  Народну библиотеку „Вељко Петровић“, Културни центар, Центар за социјални рад, Туристичку организацију, Дом здравља „Др Младен Стојановић“, Црвени крст и Међуопштинску организацију слепих и слабовидих  Општине Бачка Паланка.

Већином гласова Одборници су усвојили  и остале тачке дневног реда.

Извор: Служба за скупштинске и извршне послове Општине Бачка Паланка