Na 30. sednici Skupštine opštine Bačka Palanka, održanoj 30. januara 2019. godine, odbornici su   razmatrali i  donosili  Rešenja i Odluke po 20. tačaka dnevnog reda.

Na osnovu Elaborata, doneta je  Oduka o mreži javnih predškolskih ustanova i osnovnih škola na teritoriji opštine Bačka Palanka. Miroslava Šolaja, rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti, obrazložila je da se ovom Odlukom utvrđuje broj, struktura i prostorni raspored objekata javnih predškolskih ustanova i vaspitnih grupa pri osnovnim školama u kojima se obavlja delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Rukovodilac Odeljenja za privredu, Zoran Baćina obrazložio je Odluku o privremenom postavljanju manjih montažnih objekata i uređaja na javnim površinama. Razlog za donošenje ove Odluke je uvođenje u zakonske okvire oblasti zauzeća javnih površina, određivanje nadležnosti, evidentiranje, zaključivanje ugovora, kao i redovna naplata komunalnih taksi.

Odbornici Skupštine opštine su, takođe, usvojili  Rešenja o davanju saglasnosti na  Plan, Program rada i Finansijski plan za 2019. godinu za USR „Tikvara“,  Narodnu biblioteku „Veljko Petrović“, Kulturni centar, Centar za socijalni rad, Turističku organizaciju, Dom zdravlja „Dr Mladen Stojanović“, Crveni krst i Međuopštinsku organizaciju slepih i slabovidih  Opštine Bačka Palanka.

Većinom glasova Odbornici su usvojili  i ostale tačke dnevnog reda.

Izvor: Služba za skupštinske i izvršne poslove Opštine Bačka Palanka