Данас, 30. јануара 2019. године, одржана је 127. седница Општинског већа Општине Бачка Паланка. Дневни ред је допуњен једном тачком – Доношење закључка о измени утврђеног Предлога Статута Општине Бачка Паланка.

Након усвајања записника са претходне седнице чланови Општинског већа једногласно су усвојили Годишњи извештај за 2018. годину Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Општине Бачка Паланка. Након образложења председника ове Комисије о активностима у претходном периоду истакнуто је да ће Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Општине Бачка Паланка у наредном периоду, кроз своје примедбе, мишљења и смернице, посветити још већу пажњу раду инспекцијских служби.

Чланови Општинског већа, на данашњој седници, одлучивали су и о другим питањима из делокруга свога рада.

Извор: Општинска управа општине Бачка Паланка