Чланови Општинског већа општине Бачка Паланка на својој 169. седници размотрили су и усвојили Извештај о пословању ЈКП “Комуналпројект”  за период јануар-септембар текуће године, као и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП “Стандард” за првих 9 месеци ове године. Бачкопаланачки већници донели су закључак о спровођењу поступка и утврђивању програма Јавне расправе о нацрту Локалног акционог плана за младе за период 2020-2023. године.
Чланови Већа су размотрили и усвојили Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Бачка Паланка и о утврђивању просечних цена кавадратног метра одговарајућих непокретности у зонама, за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину  на територији општине Бачка Паланка. Ове Одлуке упућују се Скупштини општине  на разматрање и усвајање.