Данас, 26. децембра 2018. године, одржана је 124. седница Општинског већа Општине Бачка Паланка којом је председавао председник општине Бранислав Шушница.

Након усвајања записника са претходних седница чланови Општинског већа су једногласно усвојили Програм утрошака средстава на мерама за повећање нивоа безбедности саобраћаја за 2019. годину у складу са ЗОБС-ом. За реализацију овог Програма Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка планирана су средства у укупном износу од осам милиона динара, од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима. У складу са динамиком прилива средстава, Савет ће половину планираних средстава утрошити на унапређење саобраћајне инфраструктуре, а другу половину на унапређење безбедности саобраћаја.

На данашњој седници усвојени су и правилници о начину суфинансирања пројекта удружења грађана из свих области где је битно нагласити да сви конкурси, поред досадашњих гласила, морају бити објављени на порталу е-Управе.

Чланови Општинског већа, на данашњој седници, одлучивали су и о другим питањима из делокруга свога рада.