Овим путем Вас обавештавамо да је Комисија за оцену годишњих и посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Бачка Паланка, а на основу члана 138. став 2 Закона о спорту („Службени гласник РС“ број 10/2016), члана 12. Правилника о одобравању, финансирању и суфинансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 22/2017 и 19/2018) и члана 3. Решења о образовању Комисије за оцену годишњих и посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Бачка Паланка, на својој 94. седници одржаној дана 26. децембра 2018. године донела следећи

Закључак

Комисија за оцену годишњих и посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији Општине Бачка Паланка прегледала је пристигле пријаве спортских организација за финансирање редовних програма у 2019. години, које је у законском року доставио Спортски савез општине Бачка Паланка. Комисија је утврдила да је у року пристигло укупно 17 пријава на прописаним обрасцима који су само делимично попуњени и који не садрже потребну пратећу документацију, те да нису испуниле критеријуме предвиђене Правилником о одобравању, финансирању и суфинансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Бачка Паланка.

Како ниједна спортска организација није испунила прописане услове за финансирање Годишњих програма у 2019. години, Комисија предлаже да се финансирање спортских организација у 2019 години изврши по расписаном Јавном позиву за Посебне програме. Овако утврђен предлог Комисија за оцену годишњих и посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији Општине Бачка Паланка упућује на даљу надлежност Председнику Општине Бачка Паланка.