Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2007. godine ustanovila je obeležavanje Međunarodnog dana nenasilja kao priliku za širenje poruke nenasilja ističući univerzalnu važnost principa nenasilja. Ovaj dan obeležava se na rođendan Mahatme Gandija, prvog čoveka koji je princip nenasilja doveo od pojedinca do društvenog i političkog nivoa. Njegovo ime sinonim je za životno držanje koje je odlučujuće promenilo pravac istorije i koje još i danas ima uticaja na milione ljudi.  „Ja odbijam silu, jer ono što se čini da ona učini dobrim ne traje dugo; nasuprot tome, ono loše što ona učini ostaje zauvek“, govorio je Gandi.  Inače, Gandi je rođen 1869. godine u Indiji. Nenasilni otpor je bio njegov predlog borbe protiv kolonijalne vlasti i siromaštva za poboljšanje položaja žena i potlačenih kasta. Širom sveta se ovaj međunarodni praznik obeležava sa željom  da se obezbedi kultura mira, tolerancije, razumevanja i nenasilja.