Od 1983. svakog 2. oktobra se obeležava Svetski dan domaćih životinja u cilju podizanja svesti o uslovima u kojima se one čuvaju i kako se tretiraju.

Svetski dan domaćih životinja je ciljano uspostavljen da se poklapa sa rođendanom Mahatme Gandija, indijskog političkog vođe koji je promovisao ideje nenasilja i tretiranje svih živih bića sa poštovanjem. Često se u kontekstu ovog Svetskog dana spominje jedna Gandijeva rečenica, koja ističe da veličinu jednog naroda i njegov moralni napredak možemo oceniti na osnovu toga kako taj narod tretira svoje životinje. U znak sećanja na Gandija, dan njegovog rođenja je proglašen Svetskim danom domaćih životinja. Širom planete se ukazuje na nepovoljne uslove koje trpe neke domaće životinje i podiže svest ljudi u nadi da mogu da im se poboljšaju uslovi života.

Svetski dan domaćih životinja obeležava se u cilju podizanja svesti društva o uslovima u kojima žive domaće životinje i promovišu se aktivnosti koje pozitivno utiču na život i uslove života ovih životinja. Tokom dana, širom sveta, održaće se razne aktivnosti, a jedna od najvažnijih je druženje dece sa životinjama, posete farmama i salašima. Deca i odrasli treba da nauče da cene životinje i da doprinesu njihovoj zaštiti i poboljšanju uslova u kojim žive.  U poslednjih nekoliko godina, zakonske zabrane torture životinja su stupile na snagu u mnogim zemljama, među koijma je i Srbija. U Evropskoj Uniji takođe je zakonski regulisana dobrobit životinja i podstiče se novčano, pogotovo kod malih proizvođača. Glavni cilj obeležavanja ovog dana je podizanje svesti o uslovima u kojima se životinje čuvaju i načina na koji se tretiraju na velikim farmama. Poseban naglasak je na surovom tretmanu koje životinje preživljavaju na farmama i u klanicama.