Канте се продају по цени од 2.940,00 дин, на 6 једнаких месечних рата, где је износ рате 490 дин, уз потписивање уговора на благајни ЈКП „Комуналпројект“ -а. Канта се преузима на благајни Комуналпројекта, одмах по уплати прве рате. Остале рате се плаћају преко редовног рачуна за комуналне услуге.