Првог октобра ступа на снагу Закон о бесплатној правној помоћи који се односи на особе слабијег имовинског стања као и припаднике рањивих група. Правну помоћ коју неће сами плаћати од 1. октобра, када почиње примена закона, моћи ће да добију корисници новчане, социјалне помоћи или дечјег додатка, као и они који то нису, али би због финансирања из сопственог џепа, у конкретној правној ствари, видно осиромашили. Реч је о онима за које је на основу расположивих података процењено да се налазе у најтежој финансијској ситуацији, као и онима који би сношењем трошкова судског поступка и награде за рад адвоката фактички били изједначени са првом групом – објашњавају у Министарству правде.