Na 29. sednici Skupštine opštine, održanoj 20. decembra 2018. godine odbornici su sa 31 glasom «za» usvojili budžet za 2019. godinu u iznosu od 1.553.397.952 dinara.

U 2019. godini kao glavni projekti izdvajaju se:  završetak prve faze na kompleksu bazena za koji je opredeljeno 28.863.970 dinara, zatim rekonstrukcija vrtića u Silbašu sa planiranim
sredstvima u iznosu od 23.367.500 dinara i sanacija sa rekonstrukcijom  zgrade Muzeja, treća faza, za koju su opredeljena sredstva u iznosu od 15.644.053 dinara.

Odbornici parlamenta dali su saglasnost na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „ Komunalprojekt“ i Javnog preduzeća „Standard“ Bačka Palanka  za 2019. godinu.

Na sednici je donet je Program rada Skupštine opštine Bačka Palanka za 2019. godinu kao i Odluka o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja izbeglih, interno raseljenih lica i povratka po osnovu Sporazuma o readmisiji u Opštini Bačka Palanka za period 2019-2023. godine. Odbornici Skupštine opštine Bačka Palanka većinom glasova usvojili su i ostale tačke dnevnog reda.