На данашњој 120. седници Општинског већа Општине Бачка Паланка, а по окончаном изборном поступку, већници су једногласно донели Решење о постављењу заменика начелника Општинске управе Општине Бачка Паланка.

Разматрајући поднету листу кандидата за избор заменика начелника Општинске управе, као и записник о предузетим радњама у току изборног поступка, Општинско веће је утврдило да кандидат Рада Рајбер, дипломирани правник из Бачке Паланке, има потребна знања и вештине за обављање послова заменика начелника Општинске управе Општине Бачка Паланка.

Мандатни период заменика начелника траје пет година, а Рада Рајбер је до постављења на ову функцију обављала послове руководиоца Одељења за општу управу и заједничке послове.

Чланови Општинског већа, на данашњој седници, одлучивали су и о другим питањима из делокруга свога рада.