Светски дан ромског језика, 5. новембар, први пут је обележен 2009. године, са циљем очувања и неговања овог језика као важног чиниоца идентитета ромских заједница, који је уз ромску културу саставни део историје земаља у региону. Овај дан установљен је на иницијативу Удружења за промоцију ромског образовања у Републици Хрватској “Кали Сара”.

Ромски језик представља недељив део идентитета ромских заједница. Ромски идентитет и култура препознати су као саставни део историје земаља у региону. Разлози за низак ниво интегрисаности  Рома у образовном  систему огледају се у постојању језичке баријере, лоше информисаности, слабом материјалном положају и ниском степену свести родитеља о значају и предностима образовања. Због чињенице да је ромски језик дијалектички размрвљен значајно се успорава социо-лингвистичка интеграција и повезаност ромских заједница, тако да се с правом може говорити о угрожености ромског језика данас.