Svetski dan romskog jezika, 5. novembar, prvi put je obeležen 2009. godine, sa ciljem očuvanja i negovanja ovog jezika kao važnog činioca identiteta romskih zajednica, koji je uz romsku kulturu sastavni deo istorije zemalja u regionu. Ovaj dan ustanovljen je na inicijativu Udruženja za promociju romskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj “Kali Sara”.

Romski jezik predstavlja nedeljiv deo identiteta romskih zajednica. Romski identitet i kultura prepoznati su kao sastavni deo istorije zemalja u regionu. Razlozi za nizak nivo integrisanosti  Roma u obrazovnom  sistemu ogledaju se u postojanju jezičke barijere, loše informisanosti, slabom materijalnom položaju i niskom stepenu svesti roditelja o značaju i prednostima obrazovanja. Zbog činjenice da je romski jezik dijalektički razmrvljen značajno se usporava socio-lingvistička integracija i povezanost romskih zajednica, tako da se s pravom može govoriti o ugroženosti romskog jezika danas.