Због све бројнијих захтева за раскидом брачне заједнице, развод постаје део животног циклуса породице. Развод представља прекидање партнерског односа, али не и родитељског, па  породица са децом и након развода постоји.

   Приликом развода брака родитељство мора да буде  приоритетно у односу на  лично незадовољство и емотивне тешкоће са којима се партнери суочавају, јер тако и деци помажу да што безболније прођу кроз ову кризу. Без обзира на разлоге који доводе до развода, партнери не смеју да  занемаре или да  злоупотребе децу у процесу раздвајања.  То у суштини зависи од претходних односа. Ако су деца видела да се родитељи свађају, да у породици није све баш онако како би требало да буде, онда они претпостављају да ту нешто није у реду. Уколико одлуче да се разведу, родитељи би требало да  разговарају отворено са својом децом очи у очи и објасне им шта се заправо догађа. Деци, према речима породичног психотерапеута Наде Маринковић, треба објаснити да се мама и тата  више не слажу, али да то неслагање  нема везе са њима и њиховим понашањем.

 “Млађој деци новонасталу ситуацију треба објаснити што једноставније и без превише детаља. Ако су деца старија, онда им чињенице да мама и тата више неће живети заједно, треба саопштити мало детаљније.  Посебно предшколска деца сматрају да су она крива ако нешто међу родитељима није у реду и питају  се у чему је њихова кривица.  Детету увек  треба дати до знања да оно није криво за однос који влада међу родитељима. Kолико год да су родитељи у свађи, детету треба објаснити да неслагање и проблеми настали у породици немају  везе са њим. Треба му нагласити да ће оно и даље бити вољено, мажено и пажено и ако мама и тата више не живе заједно . У сваком случају,  деци треба дати довољно информација како би их припремили за надолазеће промене и одговарати на њихова питања што искреније. “

Овај текст настао је у оквиру пројекта који спроводи портал Радио и телевизија Бачка Паланка “Изазови породице у 21. веку” (како сачувати породицу, брак и породичне вредности), а који је суфинансиран из буџета Републике Србије – Министарства културе и информисања. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту и овом тексту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Vzhľadom na rastúci počet žiadostí o rozvod sa rozvod stáva súčasťou rodinného životného cyklu. Rozvod je ukončenie partnerstva, ale nie rodičovské, takže po rozvode existuje rodina s deťmi.

V čase rozvodu musí byť rodičovstvo prioritou vo vzťahu k osobnej nespokojnosti a emočným ťažkostiam, ktorým partneri čelia, pretože pomáhajú deťom čo najbolestnejšie. prekonať túto krízu. Bez ohľadu na dôvody rozvodu by partneri nemali v procese odlúčenia zanedbávať alebo zneužívať deti.

V podstate to závisí od predchádzajúcich vzťahov. Ak deti videli, že rodičia tvrdia, že to nie je správne, predpokladali, že niečo nie je v poriadku. Ak sa rodičia rozhodnú rozviesť, mali by sa so svojimi deťmi rozprávať osobne a vysvetliť im, čo sa skutočne deje. Deti by podľa rodinného psychoterapeuta Nade Marinkoviča mali vysvetliť, že mama a otec už nesúhlasia, ale že tento nesúhlas nemá nič spoločné s nimi a ich správaním.

Malé deti je potrebné vysvetliť čo najľahšie a bez prílišných detailov. Ak sú deti staršie, mali by sa o trochu podrobnejších správach uviesť skutočnosti, že mama a otec už nebudú spolu žiť.  Obzvlášť predškoláci to považujú za svoju vinu,  ak niečo nie je v poriadku s rodičmi a pýtajú sa –  čo som urobil -. Dieťa by malo byť vždy upovedomené o tom, že nie je na vine za rodičovský vzťah.

Pokiaľ sú rodičia v hádke, malo by sa dieťaťu vysvetliť, že nezhoda s tým nemá nič spoločné. Malo by sa zdôrazniť, že bude naďalej milovaný, bude sa o neho starať a bude sa o neho starať, aj keď mama a otec už nebudú spolu žiť. V každom prípade by deti mali mať dostatok informácií na to, aby ich pripravili na nadchádzajúce zmeny a zodpovedali na ich otázky čo najúprimnejšie.

Text bol napísaný v rámci projektu realizovaného portálom Rozhlasu a televízie Báčka Palanka “Výzvy rodiny v 21. storočí” (ako zachovať rodinu, manželstvo a rodinné hodnoty), ktorý je spolufinancovaný z rozpočtu Srbskej republiky – Ministerstvo kultúry a informovania. Názory vynesené v podporenom projekte a v napísanom texte nemusia obhajovať názory orgánov ktorý udelil prostriedky.