На дневном реду 143. седнице Општинског већа Општине Бачка Паланка нашло се 7. тачака. Седницом је у одсуству председника општине који је и председник Општинског већа, председавао Александар Борковић, заменик председника општине. Чланови Већа су једногласно утврдили предлог Одлуке о завршном рачуну Општине Бачка Паланка за 2018. годину, у ком је исказан суфицит у износу од 258. 386.031,03 динара.  На  седници је усвојен  и Извештај о пословању ЈKП “Kомуналпројект” за период јануар – март текуће године, а донесени су и закључци о расписивању јавног огласа ради давања у закуп јавне површине за постављање мањих монтажних објеката – киоска на територији града и насељених места Пивнице, Челарево, Обровац, Нова Гајдобра, Силбаш, Младеново и Товаришево. Општинско веће је донело Решење о образовању интерресорне комисије за процену потреба детета, ученика и одраслог за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком за територију општине Бачка Паланка.  Један од битнијих закључака усвојених на седници је закључак о субвенционисању трошкова аутобуског превоза путника на линији Бачка Паланка – Нештин  -Визић.