Završen je popis poljoprivrede u Srbiji, a prvi rezultati se očekuju do 31. januara, dok će se konačni objavljivati sukcesivno do 31. decembra 2025. godine.

U popisu je tokom anketiranja na terenu, od 1. oktobra do 15. decembra, bilo angažovano 253 opštinskih koordinatora i 2.842 popisivača koji su obišli oko 742.000 poljoprivrednih gazdinstava – porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, gazdinstava pravnih lica i preduzetnika, objavljeno je na sajtu Popispoljoprivrede.

Osnovna obeležja o poljoprivrednim gazdinstvima koja su upisivana tokom ovog popisa su identifikacioni podaci gazdinstva, zemljišni fond i kategorije korišćenja poljoprivrednog zemljišta, zatim podaci o radnoj snazi i podaci o broju stoke.

Podaci o organskoj proizvodnji i primenjenim merama ruralnog razvoja preuzeti su iz administrativnog izvora – evidencije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a podaci za ostala obeležja (navodnjavanje površina pod usevima, način držanja stoke, obrada i održavanje zemljišta, upotreba đubriva, poljoprivredni objekti, mehanizacija i oprema) prikupljeni su na uzorku.

Podaci su prikupljeni metodom intervjua na terenu, od 1. oktobra do 15. decembra, na osnovu Adresara poljoprivrednih gazdinstava, a popisivači su ih unosili direktno u elektronski Upitnik na laptopu.

Gazdinstva privrednih društava, zemljoradničkih zadruga i drugih oblika organizovanja sa statusom pravnog lica popisivali su se samostalno, unosom podataka u veb-Upitnik koji je bio dostupan od 1. juna 2023. godine.

Popis poljoprivrede 2023. je pripremio, organizovao i sproveo Republički zavod za statistiku, u skladu sa Zakonom o Popisu poljoprivrede 2023. godine i u okviru projekta pretpristupnih fondova Evropske unije IPA 2018.

Kako se navodi na sajtu Popisa, prikupljeni podaci oslikaće stanje u poljoprivredi i kao sumarni koristiće se za statističke analize koje će omogućiti donošenje odgovarajućih odluka za podršku poljoprivrednoj proizvodnji i njenom razvoju.

 

Izvor: RTV