На целој територији Србије, Ветеринарска инспекција је појачала надзор и контролу објеката који су одобрени за складиштење, производњу и промет хране, будући да високе летње температуре носе ризик по безбедност хране животињског порекла. Из Министарства пољопривреде саопштавају да је посебна пажња усмерена на објекте брзе хране, ресторане, трговинске ланце и продајна места у којима постоје одељења за продају меса, млека, јаја и рибе. Како се наводи у саопштењу, дешава се да инспектори затекну у промету храну која се не чува у адекватним условима већ је изложена дејству повишених температура и атмосферским утицајима. Инспектори предузимају мере у ситуацијама када се констатују неправилности било да се ради о пропустима у одржавању хигијене, неправилној манипулацији храном или неадекватном чувању. Највећа одступања и неправилности уоче се у поступцима са храном у објектима намењеним за складиштење хране животињског порекла и на тржницама великих градова. Потрошачима се саветује да лако кварљиве производе животињског порекла купују само у објектима и продајним местима где се они чувају у расхладним уређајима, а обавезно треба проверити датум производње и рок употребе. Храну би требало чувати у расхладним уређајима, обавезно добро термички обрадити пре конзумације, а у летњем периоду не препоручује се држање куване хране дуже од пет дана у фрижидеру.