Na celoj teritoriji Srbije, Veterinarska inspekcija je pojačala nadzor i kontrolu objekata koji su odobreni za skladištenje, proizvodnju i promet hrane, budući da visoke letnje temperature nose rizik po bezbednost hrane životinjskog porekla. Iz Ministarstva poljoprivrede saopštavaju da je posebna pažnja usmerena na objekte brze hrane, restorane, trgovinske lance i prodajna mesta u kojima postoje odeljenja za prodaju mesa, mleka, jaja i ribe. Kako se navodi u saopštenju, dešava se da inspektori zateknu u prometu hranu koja se ne čuva u adekvatnim uslovima već je izložena dejstvu povišenih temperatura i atmosferskim uticajima. Inspektori preduzimaju mere u situacijama kada se konstatuju nepravilnosti bilo da se radi o propustima u održavanju higijene, nepravilnoj manipulaciji hranom ili neadekvatnom čuvanju. Najveća odstupanja i nepravilnosti uoče se u postupcima sa hranom u objektima namenjenim za skladištenje hrane životinjskog porekla i na tržnicama velikih gradova. Potrošačima se savetuje da lako kvarljive proizvode životinjskog porekla kupuju samo u objektima i prodajnim mestima gde se oni čuvaju u rashladnim uređajima, a obavezno treba proveriti datum proizvodnje i rok upotrebe. Hranu bi trebalo čuvati u rashladnim uređajima, obavezno dobro termički obraditi pre konzumacije, a u letnjem periodu ne preporučuje se držanje kuvane hrane duže od pet dana u frižideru.