Бројни су разлози из којих жене одлучују да креирају сопствене послове. За већину жена, равнотежа између пословног и приватног живота, и више времена за себе и своју породицу, представља одлучујући фактор. Многе жене такође одлучују да креирају сопствене послове како би пробиле баријере, што значи да морају да креирају сопствени бизнис да би имале приступ водећим позицијама. Ово би заправо могло да објасни и зашто жене често имају нижа очекивања за раст пословања. Иако се труде да зараде за живот, или нађу додатни извор зараде да допринесу покривању трошкова, њихово пословање можда неће бити њихов приоритет. За многе, то је заправо средство за постизање веће контроле над сопственим радним распоредом и шанса да проведу више времена са члановима породице.

Основна мотивација за покретање  предузећа код жена  јесте одговор на потребе заједнице и уношење одређених побољшања у њу. Жене се обично више баве друштвеним циљевима од мушкараца, можда услед традиционалних родних улога које жене постављају много ближе друштвеним питањима како у приватном, тако и у професионалном животу. У разговорима са женама предузетницама, занимљива је и чињеница да је мали број жена заинтересован за профит. Чак и када жене сматрају профитабилност предузећа важном , углавном је то случај са женама које су биле незапослене.

Motivácia na začatie súkromného podnikania

Existuje mnoho dôvodov, prečo sa ženy rozhodnú založiť vlastné podniky. Pre väčšinu žien je rozhodujúcim faktorom rovnováha medzi súkromným a súkromným životom a viac času pre seba a ich rodinu. Mnoho žien sa tiež rozhodlo založiť svoje vlastné podniky, aby prekonali prekážky, čo znamená, že si musia založiť vlastné podniky, aby získali prístup k vedúcim pozíciám. To by v skutočnosti mohlo vysvetliť, prečo ženy často očakávajú nižší rast podnikania. Aj keď sa snažia zarobiť si na živobytie alebo nájsť ďalší zdroj príjmu, ktorý by prispel na pokrytie ich nákladov, ich podnikanie nemusí byť ich prioritou. Pre mnohých je to vlastne prostriedok na získanie väčšej kontroly nad vlastným rozvrhom práce a možnosť stráviť viac času s členmi rodiny.

Základnou motiváciou pre začatie podnikania žien je reagovať na potreby komunity a urobiť určité zlepšenia. Ženy sa viac zaujímajú o sociálne ciele ako muži, možno kvôli tradičným rodovým úlohám, ktoré ženy oveľa viac priblížia sociálnym otázkam v súkromnom aj profesionálnom živote. V diskusiách s podnikateľkami je tiež zaujímavá skutočnosť, že len málo žien má záujem o zisk. Aj keď ženy považujú ziskovosť podniku za dôležitú, vo všeobecnosti je to prípad žien, ktoré boli nezamestnané.