На седници Општинског већа Општине Бачка Паланка, одржаној 6. фебруара 2019. године,  којом је председавао председник општине, једногласно су усвојени финансијски планови Месних заједница за 2019. годину.

На данашњем дневном реду нашли су се финансијски планови градских Месних заједница „Стари град“ и „Центар“, као и финансијски планови Месних заједница Визић, Карађорђево, Младеново, Нештин, Силбаш и Нова Гајдобра. Финансијски планови су претходно усвојени на Саветима месних заједница, а усклађени са одобреним апропријацијама које су опредељене Одлуком о буџету за 2019. годину. Све месне заједнице су доставиле своје планове разврстане по економским класификацијама, на основу упутства Одељења за финансије и буџет Општине Бачка Паланка.

Чланови Општинског већа, на данашњој седници, одлучивали су и о другим питањима из делокруга свога рада.

 

Извор: Служба за скупштинске и извршне послове Општине Бачка Паланка