Na sednici Opštinskog veća Opštine Bačka Palanka, održanoj 6. februara 2019. godine,  kojom je predsedavao predsednik opštine, jednoglasno su usvojeni finansijski planovi Mesnih zajednica za 2019. godinu.

Na današnjem dnevnom redu našli su se finansijski planovi gradskih Mesnih zajednica „Stari grad“ i „Centar“, kao i finansijski planovi Mesnih zajednica Vizić, Karađorđevo, Mladenovo, Neštin, Silbaš i Nova Gajdobra. Finansijski planovi su prethodno usvojeni na Savetima mesnih zajednica, a usklađeni sa odobrenim aproprijacijama koje su opredeljene Odlukom o budžetu za 2019. godinu. Sve mesne zajednice su dostavile svoje planove razvrstane po ekonomskim klasifikacijama, na osnovu uputstva Odeljenja za finansije i budžet Opštine Bačka Palanka.

Članovi Opštinskog veća, na današnjoj sednici, odlučivali su i o drugim pitanjima iz delokruga svoga rada.

 

Izvor: Služba za skupštinske i izvršne poslove Opštine Bačka Palanka