У среду,13. фебруара 2019. године, одржана је 129. седница Општинског већа Општине Бачка Паланка на којој је једногласно усвојен Предлог Акционог плана запошљавања Општине Бачка Паланка за 2019. годину.

Мере предвиђене Акционим планом запошљавања Општине Бачка Паланка за 2019. годину реализоваће Одељење за привреду Општинске управе Општине Бачка Паланка у сарадњи са Саветом за запошљавање Општине Бачка Паланка и НЗС – Служба Бачка Паланка, а на основу Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања на територији општине Бачка Паланка за 2019. годину који ће бити потписан између Националне службе за запошљавање и Општине Бачка Паланка.

Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка за 2019. годину опредељена су средства у износу од два милиона динара за мере активне политике запошљавања, тако да је Акционим планом предвиђено да се кроз програм јавних радова ангажује 18 незапослених лица. Јавни радови организоваће се у области одржавања и заштите животне средине и природе, а максимална дужина трајања јавног рада је три месеца.

Чланови Општинског већа, на данашњој седници, одлучивали су и о другим питањима из делокруга свога рада.

 

Извор:Служба за скупштинске и извршне послове ОУ Бачка Паланка