У организацији Удружења жена „Златне руке“ Бачка Паланка и ове године одржана је традиционална манифестација „Дунавски вез“ која већ седму годину окупља љубитеље ручног рада и рукотворина. И ове године на манифестацији „Дунаски вез“ окупило се много љубитеља ручних радова, удружења жена из Војводине, а  било је и гостију из Бугарске, Македоније и Црне Горе. Ова манифестације је тамичарског карактера па је и ове године главна награда била оригинална ручно рађена бачка народна ношња. Циљ манифестације „Дунавски вез“ је да на једном месту буду доступни разноврсни ручни радови са препознатљивим етно-мотивима, па су љубитељи ручних и уникатних рукотворина могли да купе штрикане капе, свилене мараме, хеклане завесе, занимљиве предмете рађене декупаж техником  и још много различитих, ручно рађених уметнина. Манифестација „Дунавски вез“ и ове године протекла је у духу традиције и посетила на обичаје и навике наших предака али упознала нас  са другим културама и рукотворинама.

Asociácia žien “Zlaté ruky”

Organizovaný Združením žien „Zlaté ruky“ Backa Palanka sa v tomto roku konal tradičný prejav „Výšivka Dunaja“, ktorý už siedmy rok zhromažďuje milovníkov remesiel a remesiel. Aj tento rok sa na podujatí „Dunavski vez“ zišlo množstvo fanúšikov remesiel, ženských združení z Vojvodiny a hostí z Bulharska, Macedónska a Čiernej Hory. Tento prejav má tamický charakter, takže tohtoročnou hlavnou cenou bol originálny ručne vyrábaný kroj od Bačky. Cieľom podujatia „Dunajská výšivka“ je mať na jednom mieste množstvo remesiel s rozpoznateľnými etno-motívmi, aby si fanúšikovia ručných a jedinečných remesiel mohli kúpiť klobúky, hodvábne šatky, záclony, zaujímavé predmety vyrobené technikou decoupage a mnoho ďalších. , ručne vyrábané umelecké diela. Podujatie Dunajské výšivky sa tento rok konalo aj v duchu tradície a navštívilo zvyky a zvyky našich predkov, ale predstavilo nás aj iným kultúram a remeslám.