На дневном реду 142. седнице Општинског већа Општине Бачка Паланка наћи ће се Извештаји о раду и финансијском пословању Црвеног крста Бачка Паланка и Међуопштинске организације слепих и слабовидих за протеклу годину, као и измена Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе  и издавања потврде о смрти на територији бачкопаланачке општине. Чланови Већа утврдиће предлог Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених  лица и повратника по основу споразума о реадмисији у општини Бачка Паланка  2019-2023. године, а предвиђено је и доношење Решења о образовању Савета за јавну безбедност Општине Бачка Паланка. Седница Општинског већа биће одржана у среду 22. маја са почетком у 9,00 часова.