У среду 12. јуна биће одржана 33. седница Скупштине општине Бачка Паланка. Како је предложено дневним редом, пред одборницима ће се наћи  доношење Одлука о завршном рачуну буџета Општине Бачка Паланка,  о Пословнику  Скупштине општине Бачка Паланка,  Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији у општини Бачка Паланка 2019-2023. године,  доношење одлуке о изради Одлуке о усаглашавању спроведеног поступка усвајања Просторног плана општине Бачка Паланка са Законом о планирању и изградњи,  доношење Одлуке о јавној расправи,  о месним заједницама на територији општине Бачка Паланка. Одборници ће разматрати  Извештаје о раду и Финансијском пословању  Црвеног крста   и  Међуопштинске организације слепих и слабовидих Бачке Паланке за 2018. годину.  Тачке дневног реда 33. седнице су и  доношење Решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа “Комуналпројект” Бачка Паланка, доношење Решења о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора УСР “Тиквара” Бачка Паланка и  члана Школског одбора ШОМО “Стеван Христић”, Бачка Паланка. Предложена је и допуна дневног реда са две тачке које се односе на доношење Одлуке о првом ребалансу буџета Општине Бачка Паланка за 2019. годину и доношење измене кадровског плана Општинске управе Општине Бачка Паланка. Почетак седнице предвиђен  је у 10,00  уз директан пренос на програму РТВ Бачка Паланка.