Вероватно за сваку особу постоји доста посебних ситуација у животу и венчање је несумњиво један од оних догађаја које ће нам највише променити живот.

Традиционално венчање у Словачкој које је трајало и неколико дана било је још у давна времена са много  церемонија, обичаја, магичних дела и вести,  јела, одеће. Садржај и редослед његових компонената варирао је од његовог локалног дела, у зависности где се догађа јер су обичаји варирали од места до места.

Како изгледа приближна шема редоследа венчања?

Традиционално словачко венчање:

– младожења добија сагласност за венчање од младиних родитеља,

– веридба,

– најаве за венчање,

– позивница за венчање,

– девојачко и момачко вече,

– долазак младожење по младу и младин опроштај од родитеља,

– одлазак на венчање,

– венчање.

Прелепе традиције, сачувани симболи прошлости, можете доживети само на словачком венчању. На опроштају од родитеља млада младожењу кити са свадбеним цветом који му ушива на ревер одела. Заједно одлазе до аута који је окићен цвећем. Свадбу води стари сват и води рачуна да је све у реду. Све време он надгледа да ли се поштују обичаји, контролише словачке обичаје и народне песме. Он прати свадбени пар и будуће супружнике у цркву и на свадбене свечаности.

Tradičná slovenská svadba – ako by mala vyzerať?

Asi pre každého človeka nastáva v živote mnoho mimoriadnych situácií a svadba je nepochybne jedna z tých udalostí, ktoré nám najviac zmenia život.

Tradičnú svadbu na Slovensku trvajúcu i niekoľko dní tvorilo už v dávnych dobách množstvo obradov, zvykov, magických úkonov a veštieb, obradové jedlá, odevy, predmety, obradový folklór. Obsah a následnosť jej zložiek boli regionálne i lokálne rôzne, takže celkovo sa dá povedať, že jeden typ slovenskej svadby nejestvuje.

Ako vyzerá približná schéma následností na svadbe?

Tradičná slovenská svadba:

-zisťovanie súhlasu so svadbou v dome rodičov dievčaťa,

– zásnuby,

– ohlásenie sobáša,

– pozývanie na svadbu,

– rozlúčka so slobodou,

– príchod ženícha po mladuchu na sobáš a odobierka od rodičov,

– cesta na sobáš – svadobný sprievod,

– sobáš.

Nádherné tradície, zachované symboly minulosti, môžete zažiť iba na slovenskej svadbe. Pred odobierkou od rodičov musí nevesta svojmu vyvolenému pripnúť na hruď svadobné pierko. Po pytačkách nastupujú spolu do auta vyzdobeného najčastejšie kyticou, vencom v tvare srdca alebo bábikou. Všetko by malo byť dopredu poriadne naplánované a ideálne je, keď priebeh svadby synchronizuje starejší. Po celý čas dohliada na dodržiavanie zvykov, ovláda slovenské obyčaje i ľudové piesne. Sprevádza svadobčanov a budúcich manželov do kostola aj na svadobnú veselicu.