Javni poziv za sufinansiranje posebnih programa u oblasti sporta

Komisija za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana...

Opširnije