Svetski dan dijabetesa je kampanja sa ciljem skretanja pažnje na problem dijabetesa u svetu. Obeležava se svake godine 14. novembra, na rođendan Frederika Bantinga, koji je sa Čarsom Bestom  doprineo otkriću insulina 1922. godine. Logo Svetskog dana dijabetesa je plavi krug koji simbolizuje jedinstvo globalne dijabetes zajednice u borbi protiv pandemije dijabetesa. Globalna epidemija dijabetesa je jedan od najvećih javno-zdravstvenih izazova 21. veka. Ovogodišnja tema Svetskog dana borbe protiv šećerne bolesti je Porodica i dijabetes “ a  obeležava se pod sloganom „Dijabetes utiče na porodicu“. Aktivnosti ove kampanje u borbi protiv dijabetesa imaju za cilj podizanje svesti o uticaju dijabetesa na porodicu i neophodnosti pružanja podrške takvim porodicama i promociju uloge porodice u upravljanju dijabetesom, lečenju, prevenciji i edukaciji o dijabetesu. Šećerna bolest je 5. vodeći uzrok smrtnosti i 5. uzrok opterećenja bolešću u Srbiji i svetu. Većina obolelih ima tip 2 dijabetesa, koji se u velikoj meri može sprečiti kroz redovnu fizičku aktivnost, pravilnu i uravnoteženu ishranu i promociju zdravog životnog okruženja. Godišnje se u Bačkoj Palanci registruje oko 100 novoobolelih, mada je procena IZJZ Srbije da oboli i preko 150 osoba od šećerne bolesti, ali se ne evidentiraju!