Сузбијање штетне вегетације, амброзије и других штетних корова на хидромелиоративним објектима ОKМ – насипима на водном подручју Водопривредног друштва ,,Дунав“ Бачка Паланка почеће у суботу 10. септембра, а тај посао изводиће новосадска „Циклонизација“.  Сузбијање штетне вегетације обављаће се на основу уговора са Водама Војводине. Термини и динамика радова зависиће од метео услова, а третмани ће бити извођени хербицидима на бази глифосата и триклопира.