У ССШ „Др Радивој Увалић“ одржан је други  Сајам интересовања  “Пронађи се” на коме су презентоване све ваннаставне активности којима могу да се прикључе ученици ове школе. Како су ученици виших разреда већ упознати са свим секцијама које постоје у школи, овај Сајам је намељен свим ученицима првих разреда да се боље упознају са свим активностима у којима могу учествовати и на квалитетан начин провести  своје слободно време. На Сајму интересовања презентовани су штанд кудова и штанд кухиње као и десетак секција. Ученици првих разреда у зависности од интересовања имају могућност да се прикључе  рачуноводственој, новинарској, драмској, креативној, спортској, еколошкој, туристичкој и секцији менторства и медијације. До сада највеће инетресовање  ученика ове школе показало је за спорт, кухињу и рачуноводство.

  

Секције или слободне активности у школи представљају облик васпитно – образовног деловања којим се омогућује ученику да открије, задовољи и даље развије интересовања, склоности и способности за поједине области живота, рада и стваралаштва. Њима се битно доприноси социјализацији потреба и мотива као и  свестраном и слободном васпитању ученика.