Hraniteljstvo predstavlja privremeni oblik zaštite deteta. Njime se obezbeđuje topli porodični dom i podrška rastu i razvoju deteta u periodu dok se njegova biološka porodica ne rehabilituje  i ne steknu uslovi da se vrati u svoju porodicu,  dok se ne omogući drugi oblik zaštite koji je u najboljem interesu deteta, ili dok se dete ne osamostali.

   Za razliku od hraniteljstva, koje je privremeni oblik zaštite deteta, usvojenjem se stvara veza jednaka onoj koja postoji između bioloških roditelja i deteta.Status usvojiteljske porodice može dobiti porodica koja ispuni uslove propisane zakonomi,  koja u toku pripreme i procene pokaže da može razumeti i na najbolji mogući način zadovoljiti individualne potrebe deteta.  

    Usvojenjem se između usvojitelja i njegovih srodnika s jedne strane i usvojenika i njegovih potomaka s druge strane, zasniva neraskidiv odnos jednak krvnom srodstvu. U matičnu knjigu rođenih usvojitelji se upisuju kao roditelji  usvojenika.

   U slučaju hraniteljstva, Centar za socijalni rad sa hraniteljskom porodicom sklapa pismeni ugovor o boravku deteta. Centar redovno prati situaciju i odlučuje o tome da li hranitelji dovoljno brinu o detetu. Hraniteljska porodica, shodno potpisanom ugovoru, dobija redovnu naknadu troškova hraniteljstva i naknadu za  rad hranitelja u skladu sa odgovarajućim zakonom.  U bačkopalanačkoj opštini u Centru sa socijalni rad evidentirana je ukupno 21 hraniteljska porodica.

   U slučaju usvojenja, organ starateljstva donosi rešenje o zasnivanju usvojenja koje se dostavlja nadležnom matičnom odeljenju  radi upisa u matičnu knjigu.  U matičnu knjigu rođenih usvojitelji se upisuju kao roditelji usvojenika. U skladu sa zakonom, usvojioci i usvojeno dete uspostavljaju trajan odnos koji je jednak odnosu dece i bioloških roditelja. 

 

Ovaj tekst nastao je u okviru projekta koji sprovodi portal Radio i televizija Bačka Palanka “Izazovi porodice u 21. veku” (kako sačuvati porodicu, brak i porodične vrednosti), a koji je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu i ovom tekstu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

 

Pestúnska starostlivosť je dočasnou formou ochrany detí. Dieťa poskytuje teplý  dom aby sa mohol vrátiť do svojej rodiny, až kým iná forma ochrany nie je v najlepšom záujme dieťaťa alebo až do  plnoletosťi.

Prijatím sa vytvára nerozbitný vzťah rovnajúci sa príbuznosti krvi medzi osvojiteľom a jeho príbuznými na jednej strane a osvojiteľom a jeho potomkami na strane druhej. Adoptéri sa zapisujú do rodného registra ako adoptívni rodičia.

V prípade pestúnskej starostlivosti uzatvorí Centrum pre sociálnu prácu s pestúnskou rodinou písomnú zmluvu o pobyte dieťaťa. Centrum pravidelne monitoruje situáciu a rozhoduje, či sa pestúni starajú o dieťa dostatočne. Pestúnska rodina podľa podpísanej zmluvy dostáva pravidelnú kompenzáciu za výdavky na pestúnsku starostlivosť a náhradu za prácu pestúnov v súlade s príslušnými zákonmi. Celkovo bolo v Centre pre sociálnu prácu v obci Backa Palanka zaregistrovaných 21 pestúnskych rodín.

V prípade osvojenia opatrovnícky orgán vydá rozhodnutie o zriadení osvojenia, ktoré sa predloží príslušnému registračnému úradu na registráciu v registri. Adoptéri sa zapisujú do rodného registra ako adoptívni rodičia. V súlade so zákonom si adoptívni rodičia a adoptované deti vytvárajú trvalý vzťah, ktorý je rovnaký ako vzťah detí a biologických rodičov.

Text bol napísaný v rámci projektu realizovaného portálom Rozhlasu a televízie Báčka Palanka „Výzvy rodiny v 21. storočí“ (ako zachovať rodinu, manželstvo a rodinné hodnoty), ktorý je spolufinancovaný z rozpočtu Srbskej republiky – Ministerstvo kultúry a informovania. Názory vynesené v podporenom projekte a v napísanom texte nemusia obhajovať názory orgánov ktorý udelil prostriedky.