Povodom raspisivanja novog konkursa za podršku ženskom preduzetništvu, drugog po redu u tekućoj godini koji raspisuje Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, u saradnji sa Кabinetom potpredsednika Pokrajinske vlade, održana je konferencija za novinare na kojoj su predstavljene pojedinosti, uslovi i kriterijumi po ovom pozivu.

Potpredsednik Pokrajinske vlade Branko Ćurčić i pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević istakli su da je i ovaj ponovljeni konkurs za podršku preduzetnicama rezultat zajedničkog rada, te da se bespovratna sredstva dodeljuju za realizaciju inovativnih ideja, unapređenje poslovnog procesa, podsticanje zapošljavanja i sveobuhvatne digitalne transformacije.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju preduzetnice i privredna društva sa najmanje 51 odsto udela u vlasništvu žena sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom u Vojvodini koja su upisana u registar APR-a najkasnije do 30. decembra 2022. godine, te razvrstana na mikro ili mala pravna lica ili preduzetnice koje su paušalni poreski obveznici.

Sredstva su namenjena za subvencionisanje troškova za nabavku mašina, opreme ili računarske opreme, softvera ili usluge u tekućoj godini, a sam predmet nabavke mora biti nov.

Potpredsednik Ćurčić je istakao da je uloga sredstava javnog informisanja ključna u informisanju javnosti o radu i zalaganju Pokrajinske vlade i Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, posebno u domenu ženskog preduzetništva, te informisanja žena koje žele da se bave preduzetništvom, kao i preduzetnica, koje žele da unaprede svoje poslovanje.

„Ove godine smo 29. marta imali javni poziv za žensko preduzetništvo, gde je od 159 aplikacija 73 aplikacije prošlo na konkursu. Utrošenost je bila 100 odsto, odnosno 8,5 miliona dinara je upućeno ženskom preduzetništvu i pomoć njihovom poslovanju. Analizirajući rezultate tog javnog poziva, te u razgovoru sa preduzetnicama i udruženjima, došli smo do zaključka da bi s obzirom na veliko interesovanje, kroz rebalans budžeta koji je bio ove godine, mogli da obezbedimo još jedan deo sredstava“, istakao je Ćurčić.

Potpredsednik je dodao da je iznos za ovu namenu povećan za oko 60 odsto, te da je ukupan budžet po novom konkursu za podršku ženskom preduzetništvu oko 13 miliona dinara, kao i da korisnice sredstava iz marta meseca neće biti ponovljene po novom konkursu.

,,Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, zajedno sa mojim kabinetom radi na ovom poslu već godinama, i trudimo se da temu ženskog preduzetništva podignemo na što veći nivo i pomognemo ženama preduzetnicama, da ih osnažimo, ohrabrimo u njihovom poslu i u njihovom biznisu“, rekao je potpredsednik Pokrajinske vlade, izrazivši uverenje da će uspešnost ovog javnog konkursa biti ista kao i proteklog.

Sekretra Ivanišević je izneo ukazao na značaj unapređivanja ženskog preduzetništva na teritoriji AP Vojvodne, koje podstiče Pokrajinska vlada.

„Prateći politiku, pre svega, Vlade republike Srbije, koja je preko Ministarstva privrede za šest puta povećala opredeljena sredstva za ovu namenu, a nakon izglasanog rebalansa budžeta, uspeli smo da u odnosu na 2022. godinu i sami uvećamo sredstva za žensko preduzetništvo čak tri puta. To pokazuje našu posvećenost ovoj ideji“, rekao je pokrajinski sekretar Ivanišević, dodavši da postoji intencija da se već u januaru mesecu naredne fiskalne godine, a po usvajanju novog budžeta, raspiše nov konkurs za žensko preduzetništvo.

„U tom novom konkursu potrudićemo se da odmah opredelimo ne manje sredstava od ukupno opredeljenih u 2023. godini. Ideja jeste da proširimo krug preduzetnica koje mogu da učestvuju na konkursu. Važno je istaći da na ovom konkursu mogu da učestvuju žene vlasnice preduzeća sa preko 51 odsto udela“, rekao je Ivanišević.

Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 13,2 miliona dinara, od čega je 11, 7 miliona dinara dinara za kapitalne i 1,5 milion dinara za tekuće subvencije. Bespovratna sredstva se odobravaju u visini do 90 odsto.

Iznos odobrenih sredstava može biti najmanje 50.000 dinara, dok se najviši iznos određuje shodno predmetu nabavke i to za mašine i opremu do najviše 600.000 dinara, za računarsku opremu do 250.000 dinara, softver do 200.000 dinara i za usluge do maksimalnih 150.000 dinara.

Učesnice na Javnom konkursu mogu podneti samo jednu prijavu za jednu namenu.Rok za podnošenje prijava je 28. septembar 2023. godine.