Republički fond PIO podseća korisnike da prijave na oglas za upućivanje na besplatnu rehabilitaciju u neku od banja Srbije mogu podneti zaključno sa 25. januarom 2024. godine.

Pravo na banjski oporavak o trošku Fonda PIO, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, prevremenih starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, čija penzija iznosi do 39.850 dinara, koji nemaju druga lična primanja i koji nisu koristili rehabilitaciju počev od oglasa za 2020. godinu. Za korisnike koji pored domaće, primaju penziju i iz inostranstva, uslov je da zbir tih penzija iznosi do 39.850 dinara.

Rang-lista korisnika koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju objavljuje se dvadeset četvrtog radnog dana od dana isteka oglasa, odnosno 1. marta 2024. godine.

Prigovori na rang-listu mogu se podneti nadležnoj komisiji u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja rang-liste na oglasnoj tabli, tj. od 4. do 8. marta. Konačna rang-lista će biti objavljena 14. marta 2024. godine, nakon čega će uslediti i prvi pozivi korisnicima za upućivanje na oporavak.

Izvor: rfpio.rs