Udarne rupe su, nažalost, česta pojava na putevima, a pojavljuju se najčešće po završetku zimske sezone. Razlog tome su svakako niske temperature, zadržavanje vode u pukotinama koja tokom čestih mrazeva mrzne i proširuje oštećenu površinu. Problem znatno pogoršava posipanje soli koja pored snega i leda, razara i komponente od kojih je sačinjen gornji sloj puta. Danas je u gradu počelo krpljenje udarnih rupa, a nakon grada isti posao radiće se i u naseljenim mestima. Krpljenje udarnih rupa  spada u tekuće održavanje puteva na teritoriji bačkopalanačke opštine. Nakon saniranja udarnih rupa, preći će se na rehabilitaciju puteva, odnosno asfaltiranje ulica po Planu koji je na predlog JP „Standard“ usvojila Opštinska uprava.