Наше друштво дуго је везивало жену за одређена занимања, збот тога се предузетнштво дуго сматрало мушким доменом. Временом се то променило, савремене жене предузимају контролу над  својим каријерама, самостално бирају и одлучују о својој будућности. Први корак до  успешног покретања посла је добра, бизнис, идеја. Важно је да се обави детаљна анализа, јер одлучивање о пословној идеји је слично одабиру професије.  При избору делатности у предузетништву одлуку треба донети на основу тежњи, амбиција, професионалних  потенцијала и личних предиспозиција. У одабиру делатности добро је дефинисати одговоре на следећа питања: Шта желите да постигнете приватним послом? Шта желите да радите? У чему сте добри? Шта желите да научите да радите? Како проводите слободно време?

Један од главних изазова са којима се жене суочавају још док су на самом почетку док трагају за бизнис идејом, јесте везано за компаније које жене оснивају. Међутим, предрасуде овде могу да направе проблем приликом избора. Слобода избора је веома битна и представља темељ успеха. Када је особа задовољна оним што ради, шансе су веће да се у томе оствари. Важно је добро познавати своје границе и одабрати делатност са којом сте добро упознати. Ваш бизнис треба да има смисла, зато је препоручљиво да истражите тржиште како би ваш посао био релевантан и у будућности. За доношење великих одлука од велике користи могу бити одређена знања и вештине, која треба да се стичу читавог живота. Показало се да је концепт доживотног учења један од битних услова за опстанак у послу, а то је непрекидан процес. За сваког лидера је добро да буде што отворенији да учи од људи који га вас окружују. Изградња доброг бизниса је изазов, али сваки ваш напор биће вредан труда када погледате резултате, зараду коју остварујете и промене које правите у свом животу. Потенцијал успешног предузетника огледа се у начину размишљања, јер за предузетника свет је пун могућности .

Ako sa stať úspešným podnikateľom

Naša spoločnosť už dlho spája ženy s určitými profesiami, ktorých súčet sa už dlho považuje za oblasť mužov. Postupom času sa to zmenilo, pričom moderné ženy preberajú kontrolu nad svojou kariérou, nezávisle sa rozhodujú a rozhodujú o svojej budúcnosti. Prvým krokom k úspešnému uvedeniu na trh je dobrý obchodný nápad. Je dôležité vykonať dôkladnú analýzu, pretože rozhodnutie o podnikateľskom nápade je podobné výberu povolania. Pri výbere podnikania v podnikaní by sa malo rozhodovať na základe ambícií, ambícií, profesionálneho potenciálu a osobných predispozícií. Pri výbere činnosti je vhodné definovať odpovede na nasledujúce otázky: Čo chcete dosiahnuť v súkromnom podnikaní? Čo chceš robiť? V čom si dobrý? Čo sa chcete naučiť robiť? Ako tráviš svoj voľný čas?Jednou z hlavných výziev, ktorým musia ženy čeliť pri hľadaní podnikateľského nápadu, sú spoločnosti, ktoré začínajú. Predsudky však môžu pri výbere spôsobiť problém. Sloboda výberu je veľmi dôležitá a je základom úspechu. Ak je človek spokojný s tým, čo robí, je vyššia šanca, že ho bude môcť dosiahnuť. Je dôležité dobre poznať svoje hranice a zvoliť činnosť, ktorú poznáte. Vaše podnikanie musí mať zmysel, preto je vhodné preskúmať trh, aby sa vaše podnikanie udržalo v budúcnosti relevantné.Znalosti a zručnosti, ktoré by sa mali získavať počas celého života, môžu byť veľmi užitočné pri prijímaní veľkých rozhodnutí. Koncept celoživotného vzdelávania sa ukázal ako jedna zo základných podmienok pre prežitie v podnikaní a je to nepretržitý proces. Je dobré, aby sa každý vodca čo najotvorenejší učil od ľudí vo vašom okolí. Budovanie dobrého podnikania je výzvou, ale každé vaše úsilie bude stáť za námahu, keď sa pozriete na výsledky, zisky a zmeny, ktoré vo svojom živote urobíte. Potenciál úspešného podnikateľa sa odráža v myslení, pretože pre podnikateľa je svet plný možností.