У току је завршна фаза израде пројекта партерног уређења улице Краља Петра првог, део од улице Жарка Зрењанина до Шафарикове улице. То је центар, део који је најфреквентнији у граду и неопходно је његово партерно уређење. Посао који се ради једном у 50 година, изискује знатна финансијска средства која ће бити обезбеђена у општинском буџету. Пројектом је предвиђено да се радови изводе у 3 фазе. Прва фаза је уређење раскрснице  Краља Петра првог – Жарка Зрењанина код робне куће, што подразумева проширење раскрснице, уклањање рекламних табли и бандера. Друга фаза је уређење северног дела улице, а трећа фаза, уређење јужног дела улице. Локацијски услови су издати, на реду је исходовање грађевинске дозволе, тако да би, према речима Зорана Баћине  руководиоца Одељења за привреду Општинске управе Бачка Паланка,  након ребаланса буџета и опредељивања средстава за ове намене, извођење радова на првој фази партерног уређења овог дела центра града могло да почне у септембру месецу. Партерно уређење дела главне улице од улице Жарка Зрењанина до Шафарикове улице, како је пројектовано, требало би да буде завршено за 3 године.