Odbornici Skupštine opštine Bačka Palanka su na danas održanoj 35. sednici Skupštine raspravljali o 14. tačaka dnevnog reda. Većinom grasova prisutnih odbornika ( a bio je prisutan 31 odbornik) usvojene su Odluke koje se tiču:  izmene Plana generalne regulacije naselja Mladenovo, javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju na teritoriji opštine Bačka Palanka i Programa otuđenja građevinskog zemljišta iz javne svojine Opštine. Odbornici su dali saglasnost na izmenu Plana investicija  i izmenu Programa poslovanja JKP „Komunalprojekt“ za 2019. godinu, izmenu Programa poslovanja JP „Standard“ i Ustanove za sport i rekreaciju „Tikvara“ za 2019. godinu, kao i i izmene Finansijskih planova USR „Tikvara“, Centra za socijalni rad i Kulturnog centra za tekuću godinu. Na dnevnom redu 35. sednice Skupštine bila su i rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskih odbora SSŠ „Dr Radivoj Uvalić“ i OŠ „Vuk Karadžić“ , kao i predsednika Komisije za populacionu politiku. Naredna sednica Skupštine opštine Bačka Palanka, prema rečima predsednika Skupštine Mite Lačanskog, biće održana krajem avgusta ili početkom septembra meseca.