Одборници Скупштине општине Бачка Паланка су на данас одржаној 35. седници Скупштине расправљали о 14. тачака дневног реда. Већином грасова присутних одборника ( а био је присутан 31 одборник) усвојене су Одлуке које се тичу:  измене Плана генералне регулације насеља Младеново, јавног превоза путника у друмском саобраћају на територији општине Бачка Паланка и Програма отуђења грађевинског земљишта из јавне својине Општине. Одборници су дали сагласност на измену Плана инвестиција  и измену Програма пословања ЈКП „Комуналпројект“ за 2019. годину, измену Програма пословања ЈП „Стандард“ и Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ за 2019. годину, као и и измене Финансијских планова УСР „Тиквара“, Центра за социјални рад и Културног центра за текућу годину. На дневном реду 35. седнице Скупштине била су и решења о разрешењу и именовању чланова Школских одбора ССШ „Др Радивој Увалић“ и ОШ „Вук Караџић“ , као и председника Комисије за популациону политику. Наредна седница Скупштине општине Бачка Паланка, према речима председника Скупштине Мите Лачанског, биће одржана крајем августа или почетком септембра месеца.