Чланови Општинског већа општине Бачка Паланка су на 178. седници Већа поред усвајања записника са неколико протеклих седница утврдили Предлог измене Одлуке о грађевинском земљишту која се односи на то да власник грађевинског земљишта у јавној својини може то земљиште дати у закуп, а да отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини јединице локалне самоуправе проводи локална самоуправа.
Чланови Већа прихватили су извештај Kомисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Општине Бачка Паланка и донели Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за текућу годину, на који је претходно сагласност дало и Министарство заштите животне средине.
Општинско веће дало је сагласност на Финансијски план месне заједнице Нова Гајдобра за текућу годину, и утврдило Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Kултурног центра Бачка Паланка за 2020. годину. Сагласност на Предлог решења дата је и на Годишњи оперативни план и финансијски план Центра за социјални рад за ову годну, а донето је и решење о цени радног сата пружаоца услуге лични пратилац детета за 2020. годину која износи 172,54 динара нето.
Лични пратиоци на територији општине Бачка Паланка, а тренутно их је регистровано 15, недостају у основним школама, али и у предшколској установи, истиче директорица Центра за социјални рад Вера Петровић и напомиње да је у овом моменту потребно бар још четири пружаоца ове услуге.
„Апелујем на наше суграђане да се укључе и да будемо осетљиви према деци са сметњама у развоју, како би им помогли у напорима да се што квалитетније школују и оспособе за живот“, рекла је Вера Петровић.