На данас одржаној 166. седници Општинског већа уз присусутво 8 чланова Већа,  усвојен је деветомесечни Извештај  о извршењу буџета за 2019 годину. Изевстилац о извршењу буџета за период јануар-септембар Маја Пилиповић, изнела је да су приходи већи од расхода а као разлог таквој ситуацији наводи да су у овом периоду пред извршење буџета, започете инвестиције.

https://www.youtube.com/watch?v=zwmiboBQhpQ