Na danas održanoj 150. sednici Opštinskog veća opštine Bačka Palanka donet je Zaključak o sprovođenju postupka i utvrđivanju Programa javne rasprave o Nacrtu odluke o drugom rebalansu budžeta Opštine Bačka Palanka za 2023. godinu. Javna rasprava  će biti  održana u periodu od 26. maja do 5. juna. Učesnici u javnoj raspravi su predstavici organa jedinice lokalne samouprave, građani, predstavnici mesnih zajednica, javnih preduzeća i ustanova, nevladinih organizacija, političkih partija i druge zainteresovane strane. Nacrt odluke o drugom rebalansu budžeta Opštine Bačka Palanka za 2023. godinu biće predstavljen na otvorenom sastanku 2. juna  u 9 časova u velikoj Sali SO Bačka Palanka .

Opštinsko veće je na današnjoj sednici pored  izmene Zaključka o zaduženjima članova Opštinskog veća Opštine Bačka Palanka donelo i  Rešenje o davanju saglasnosti na drugu izmenu cenovnika JP „Standard“ Bačka Palanka za 2023. godinu.