Preduzeće ,,Ciklonizacija Logistika“ obaveštava da će u petak 26. maja početi sa izvođenjem tretmana na suzbijanju štetne vegetacije, ambrozije i drugih štetnih korova hidromeliorativnim objektima na vodnom području Vodoprivrednog društva ,,Dunav“ Bačka Palanka.Termini i dinamika radova zavisiće od meteo uslova.Tretmani će se izvoditi herbicidima na bazi glifosata i triklopira.

Radovi se izvode po ugovoru sa ,,Vodama Vojvodine“od 11.04.2023. godine. i nalogu br. 4 od 25.05.2023. godine.