Чланови Општинског већа Општине Бачка Паланка, на својој 139. седници,  усвојили су Извештај о раду Општинске управе за 2018. годину. Известилац, Рајка Појужина начелница Општинске управе, упознала је чланове Већа са радом свих одељења Општинске управе у протеклој години, што су они једногласно прихватили. Једногласно су прихваћени и Извештаји о финансијском пословању Месне заједнице “Братство”  и Извештај о реализацији средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине. Руководилац Одељења за привреду Зоран Баћина известио је чланове Већа о Програму постављања и уклањања мањих монтажних објеката привременог карактера на територији општине Бачка Паланка , који одређује локације и услове постављања и уклањања мањих монтажних објеката   привременог карактера. Усвојени извештаји прослеђени су Скупштини општине Бачка Паланка на разматрање и усвајање.