Za sredu 26. jun  zakazana je 149. sednica Opštinskog veća Opštine Bačka Palanka. Na dnevnom redu sednice između ostalih naći će se tačke koje se odnose na funkcionisanje JKP „Komunalprojekt“ i JP „Standard“. Pred članovima Veća na sutrašnjoj sednici naći će se donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na: izmenu programa komunalnih radova , korigovan Cenovnik osnovnih komunalnih usluga i održavanje  mernog mesta za grad i naseljena mesta opštine JKP „Komunalprojekt“ za 2019. godinu.  Većnici će na sednici utvrditi i predloge  rešenja o davanju saglasnosti na izmene Plana investicija i Programa poslovanja JKP “Komunalprojekta“ za 2019. godinu i utvrditi Predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmenu Programa poslovanja JP “Standard“ za 2019. godinu.