Privredni savet je savetodavno stručno telo predsednika opštine, koje se bavi pitanjima od značaja za unapređenje lokalnog privrednog okvira, kao što su zapošljavanje, obrazovanje, definisanje i praćenje strategija razvoja, ekonomski i razvojni programi, unapređenje rada Opštinske uprave i javnih preduzeća. Privredni savet Opštine Bačka Palanka ima 15 članova, a struktura Saveta predstavlja odgovor na potrebu da na jednom mestu budu okupljeni predstavnici javnog i privatnog sektora, gde će zajedno definisati prioritete razvoja i mehanizme koji bi trebalo da unaprede konkurentnost lokalne zajednice. Na konstitutivnoj sednici Privrednog saveta Opštine Bačka Palanka za predsednika Saveta izabrana je Nada Sančanin direktorica „Sebastijan limarije Jedinstvo“, a za zamenika Zoran Baćina rukovodilac Odeljenja za privredu Opštinske uprave. Pored usvajanja Poslovnika o radu na sednici su definisani okviri i smernice daljeg rada Privrednog saveta. Kako je istakao predsednik Opštine Bačka Palanka Branislav Šušnica, zadatak Privrednog saveta je da prati donošenje i promenu strategije i planova privrednog razvoja, sprovođenje planova i programa lokalnog ekonomskog razvoja,  daje inicijative vezane za ekonomski razvoj i mišljenje o prioritetnim projektima lokalnog ekonomskog razvoja i planu kapitalnih investicija. Privredni savet treba da prati aktivnosti na promovisanju privrednih potencijala Opštine, obaveštava Opštinsko veće da se određenim predlogom odluke ili drugog akta utiče na položaj privrednih subjekata, a naročito ako se radi o programima podrške privrede, odnosno o izmeni politike javnih prihoda.

Predsednica Privrednog saveta Opštine Bačka Palanka Nada Sančanin i zamenik predsednika Zoran Baćina