Привредни савет је саветодавно стручно тело председника општине, које се бави питањима од значаја за унапређење локалног привредног оквира, као што су запошљавање, образовање, дефинисање и праћење стратегија развоја, економски и развојни програми, унапређење рада Општинске управе и јавних предузећа. Привредни савет Општине Бачка Паланка има 15 чланова, а структура Савета представља одговор на потребу да на једном месту буду окупљени представници јавног и приватног сектора, где ће заједно дефинисати приоритете развоја и механизме који би требало да унапреде конкурентност локалне заједнице. На конститутивној седници Привредног савета Општине Бачка Паланка за председника Савета изабрана је Нада Санчанин директорица “Себастијан лимарије Јединство”, а за заменика Зоран Баћина руководилац Одељења за привреду Општинске управе. Поред усвајања Пословника о раду на седници су дефинисани оквири и смернице даљег рада Привредног савета. Како је истакао председник Општине Бачка Паланка Бранислав Шушница, задатак Привредног савета је да прати доношење и промену стратегије и планова привредног развоја, спровођење планова и програма локалног економског развоја,  даје иницијативе везане за економски развој и мишљење о приоритетним пројектима локалног економског развоја и плану капиталних инвестиција. Привредни савет треба да прати активности на промовисању привредних потенцијала Општине, обавештава Општинско веће да се одређеним предлогом одлуке или другог акта утиче на положај привредних субјеката, а нарочито ако се ради о програмима подршке привреде, односно о измени политике јавних прихода.

Председница Привредног савета Општине Бачка Паланка Нада Санчанин и заменик председника Зоран Баћина